تاریخ ارسال

ارائه گزارش فعالیتهای شیلاتی در حوزه شهرستان زهک در جلسه شورای اداری شهرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات استان:
در راستای مصوبات شورای اداری شهرستان زهک مبنی بر ارائه گزارش مصور عملکرد ادارات در قالب فایل پاور پوینت،   مجموعه فعالیتهای شیلاتی انجام شده در حوزه شهرستان زهک مشتمل بر خدمات ارائه شده به جوامع بهره بردار توسط اداره شیلات شهرستان و مرکز بازسازی ذخایر ماهی، توسط رئیس اداره شیلات شهرستان در جلسه شورای اداری که در محل فرمانداری زهک برگزار گردید ارائه شد.
ناصحی رئیس اداره شیلات شهرستان زهک ضمن اعلام خبر فوق افزود در این گزارش مصور، خدمات و فعالیتهای انجام شده در سه حوزه آبزی  پروری، صید و صیادی و بازار آبزیان و عملکرد مرکز بازسازی ذخایر تشریح گردید.
قابل ذکر است که در این جلسه مهندس اربابی فرماندار محترم شهرستان زهک از فعالیتهای مؤثر شیلاتی صورت گرفته در شهرستان از قبیل اجرای موفق پروژه های افزایش تراکم در واحد سطح، تولید بچه ماهی توسط جوامع روستایی، تامین بچه ماهی استان توسط مرکز بازسازی و اجرای پروژه های پایلوت که بر مبنای مطالعات علمی صورت گرفته و نقش بسزایی در توسعه‌ اشتغال پایدار در جوامع روستایی استان داشته تقدیر و تشکر نمودند.