تاریخ ارسال

رونق تولید ماهی قزل الا در استخرهای شهرستان هیرمند

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات سیستان  (آبهای داخلی): امسال شاهد رونق تولید ماهی قزل الا در شهرستان هیرمند نسبت به سال گذشته خواهیم بود 
حیدری صادق رئیس اداره شیلات شهرستان هیرمند با اعلام خبر فوق  افزود :توزیع بچه ماهی قزل الا در استخرهای این شهرستان از رشد 56 درصدی نسبت به سال قبل برخوردار بوده است بطوریکه تعداد 37500 قطعه بچه ماهی قزل آلا در 14 باب استخر پرورشی این شهرستان رهاسازی گردیده است وی اذعان داشت: هدف گذاری افزایش تولید در واحد سطح به میزان 15-20 قطعه در مترمربع بر مبنای رهاسازی بچه ماهی در زمان مناسب، ترویج مکانیزاسیون، آموزش های فنی و ... در دستور کار این اداره قرار دارد که نوید بخش آینده ای روشن برای توسعه پرورش ماهی قزل آلا در این شهرستان خواهد بود.