تاریخ ارسال

برگزاری جلسه با بنیاد علوی به منظور بررسی مفاد تفاهم نامه همکاری مشترک جهت توسعه فعالیت های شیلاتی شهرستان زهک

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان: مهندس شاهرودی مدیر کل شیلات استان عنوان نمود در جلسه ای که با حضور مدیر شهرستانی بنیاد علوی زهک و به منظور توسعه فعالیت های شیلاتی و ایجاد اشتغال پایدار در محل اداره کل تشکیل گردید محور های مختلف همکاری مشترک فیمابین اداره‌ کل شیلات استان و بنیاد علوی جهت انعقاد تفاهم نامه مورد بررسی قرار گرفت. 
وی افزود تامین بچه ماهی استخر های پرورش ماهی و منابع آبی؛ ساخت استخرهای کوچک مقیاس و مکانیزاسیون استخر ها از مهمترین اقداماتی است که در قالب تفاهم نامه همکاری مشترک و در طی برنامه زمانبندی با مشارکت بنیاد علوی در شهرستان زهک انجام خواهد شد.
همچنین در این جلسه، دهمرده مدیر شهرستانی بنیاد علوی اظهار داشت در گام اول اجرای این تفاهم نامه تعداد 150 دستگاه هواده خریداری و بین آبزی پروران شهرستان توزیع خواهد شد.