تاریخ ارسال

بازدید مدیرکل شیلات استان (آبهای داخلی) از سد پارک

به گزارش روابط عمومی اداره کل: مهندس شاهرودی مدیرکل شیلات از سد پارک شهرستان چابهار بازدید نمود. مهندس مهدی شهرکی سرپرست اداره شیلات نگور ضمن اعلام این خبر افزود: بارندگی های اخیر موجب سرریز شدن این آبند گردیده است لازم به ذکر است که این آبند در سال جاری و با هدف اشتغال و معیشت مردمان محترم بومی اطراف آن با تعداد 50 هزار قطعه بچه ماهی، ماهیدار شده بود.