تاریخ ارسال

برگزاری اولین كلاس های طبخ ماهیان آب شیرین در شهرستان دلگان

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات سیستان در روزپنج شنبه مورخه 1/11/94 یک دوره کلاس طبخ ماهیان آب شیرین در شهرستان دلگان مخصوص بانوان آن شهرستان جهت آشنایی با روش های طبخ انواع ماهیان آب شیرین و با هدف ترویج مصرف آبزیان به عنوان غذای سالم برگزار گردید.

جناب آقای میرزایی معاونت محترم فرمانداری شهرستان دلگان به همراه مدیر جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولین دستگاههای اجرایی شهرستان در بازدید از کلاس مذکور در سخنانی  ضمن تشکر ازدست اندرکاران اجرای این دوره ها ، به نقش موثر برگزاری این دوره ها در فرهنگ سازی مصرف ماهیان آب شیرین در شهرستان اشاره و خواستار استمرار آن شدند.