تاریخ ارسال

برگزاری كلاس حمل و نقل آبزیان در شهرستان میرجاوه

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات سیستان یک دوره کلاس آموزشی با عنوان حمل و نقل آبزیان در تاریخ 94/11/4 در شهرستان میرجاوه در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برگزار گردید. در این دوره آموزشی که بیش از 40 نفر از فروشندگان و ماهی فروشان و آبزی پروران و افراد مرتبط با حمل و نقل ماهی حضور داشتند آموزشهای  لازم را فرا گرفتند.