تاریخ ارسال

آغاز برداشت ماهیان سردابی از استخرها و مزارع  پرورشی استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات استان (آبهای داخلی)؛

برداشت ماهی قزل آلای رنگین کمان از ۶۷ باب مزرعه پرورش ماهی و سیستم مداربسته کمد کاج آغاز و پیش بینی می شود تا پایان فروردین سال 99 حدود ۱۰۰ تن ماهی قزل آلا روانه بازار مصرف شود.

میرانی شاهرودی مدیر کل شیلات استان سیستان و بلوچستان(آبهای داخلی) با بیان خبر فوق افزود در سالجاری بچه ماهیان سردابی توسط خود متقاضیان و پرورش دهندگان از بخش خصوصی خریداری گردید که نشان دهنده سوداور بودن و توانمند شدن پرورش دهندگان می باشد  این مهم در کنار رهاسازی به موقع بچه ماهی در نیمه دوم مهر ماه که در مقایسه با سنوات گذشته حدود یکماه سریعتر انجام گرفت از مزیت های پرورش این گونه سریع الرشد در سال جاری می باشد

وی افزود علاوه بر رهاسازی بچه ماهی در زمان مناسب،  عواملی از قبیل آموزش های فنی مؤثر در ارتقای مهارت آبزی پروران، ترویج موفق اجرای مکانیزاسیون خصوصا بکارگیری هواده ها و نقش آنها در افزایش تولیدات، نظارت مستمر، بکار گیری توصیه های کارشناسی توسط بهره برداران و ... سبب گردید در سالجاری ماهیان قزل آلا سریعتر به وزن بازاری رسیده و آبزی پروران زمان کافی جهت فروش تدریجی ماهی در بازار داشته باشند.

یادآور می گردد فصل پرورش ماهیان سردابی در استان از نیمه دوم مهر آغاز و بدلیل محدودیت دمایی تا پایان فروردین ادامه دارد.