تاریخ ارسال

برگزاری کارگاه منطقه ای مکانیزاسیون شرق کشور توسط اداره کل شیلات استان استان سیستان و بلوچستان (آبهای داخلی)

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان (آبهای داخلی)؛

به‌منظور اجرای مصوبات کارگاه ملی "نقش مکانیزاسیون در آبزی پروری" که در دی ماه سال جاری در استان مازندران برگزار و اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان (آبهای داخلی) بعنوان اداره‌کل معین در شرق کشور تعیین گردید، اولین کارگاه منطقه‌ای با حضور نمایندگان استان‌های کرمان، خراسان رضوی، مسئول مکانیزاسیون سازمان شیلات ایران، مسئول مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، مدیران جهاد شهرستان های حوزه سیستان و رؤسای شیلات شهرستان های این استان به مدت 2 روز در محل اداره کل شیلات استان (آبهای داخلی) برگزار گردید.

مهندس شاهرودی مدیر کل شیلات، قابلیت های شیلاتی استان در حوزه آبهای داخلی از قبیل وجود حدود 2700 باب استخر پرورش ماهی، 15000 حلقه چاهک، منابع آبی مستعد مانند چاه نیمه ها، سدها، آببندان ها، چشمه ها و ... را بعنوان عوامل مهم توسعه فعالیت های شیلاتی در استان عنوان نمود.

ایشان با اشاره به رشد مطلوب فعالیتهای آبزی پروری در استان، بر نقش موثر بکارگیری روش های علمی در افزایش بهره‌وری و افزایش تولیدات آبزیان تاکید و تجهیز و مکانیزاسیون استخر های پرورش ماهی را بعنوان راهکاری موثر در اقبال روز افزون به فعالیت های ابزی پروری ذکر نمود. ایشان اقدامات حمایتی این اداره کل در جهت توزیع ترویجی ادوات مکانیزاسیون، برگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقای دانش آبزی پروران، هدایت متقاضیان استفاده از تجهیزات مکانیزاسیون جهت بهره گیری از تسهیلات بانکی و ... را بعنوان عوامل موثر در توسعه ‌مکانیزاسیون در استان دانست و استفاده از ظرفیت بنیاد های علوی، مستضعفان و برکت در توسعه‌ فعالیت های شیلاتی استان را از  دیگر برنامه های اداره کل ذکر نمودند.

همچنین مهندس سیدعلیخانی مسئول محترم مکانیزاسیون سازمان شیلات ایران با ارائه پاورپوینتی جامع به معرفی ادوات و تجهیزات مکانیزاسیون و نقش بسزای آن در صنعت آبزی پروری پرداختند.

گفتنی است در روز دوم کارگاه، حاضرین از یکی از مزارع پرورش ماهی الگویی واقع در شهرستان زهک که  مجهز به ادوات مکانیزاسیون بود و همچنین مرکز بازسازی ذخایر ماهی زهک بازدید نمودند.